CleanRoom

 

Các Công Trình Tiêu Biểu
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hình Ảnh(Image)
1
FUJITA Co.
130.41 alt
2 TAKASAGO Co.
279.29 alt
3 MEDISUN Co.
4,916.08 alt
4 GMP System
5,796.45 alt
5 SCG Can Tho Co.
476.42 alt
6 Tien Sinh Co.
946.99 alt
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

Support online


 Kinh Doanh

0903 603 283

Giám Đốc

0903 900 255

Kỹ Thuật

(08) 2248 0428


skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


AWARDS

 

OUR WORKS