Cold Storage

Các Công Trình Tiêu Biểu
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hình Ảnh(Image)
1
CP Vietnam Livestock JSC (Hanoi) 16,000.00 alt
2 Tan Minh Chau Co.
3,574.89 alt
3 Thang Long Co.
2,649.17 alt
4 Kinh Do Co.
1,754.79 alt
5 Vinamit Co.
2,739.92 alt
6 Phat Tai ( Tay Ninh ) Co.
2,969.99 alt
7 Khon Linh Co.
1,687.74 alt
8 Seafood Khanh Hoa ( Nha Trang ) Co.
700.00 alt
9 An Lac Co.
2,986.00 alt
10 Quang Long Co.
2,199.06 alt
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

Support online


 Kinh Doanh

0903 603 283

Giám Đốc

0903 900 255

Kỹ Thuật

(08) 2248 0428


skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


AWARDS

 

OUR WORKS