Other Products

Các Công Trình Tiêu Biểu
No Công Trình(Works) Hình Ảnh(Image)
1
Phu My Hung Charging Station
alt
2 Nam Sai Gon Charging Station
alt
3

An Giang Bridge

alt 

         4


Kien Giang Bridge

alt 


 5


BTS Station

alt 


 6


Vinh Long Bridge

alt
 


 7


Vinh Tuy Bridge

alt
 
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

Support online


 Kinh Doanh

0903 603 283

Giám Đốc

0903 900 255

Kỹ Thuật

(08) 2248 0428


skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


AWARDS

 

OUR WORKS